Posted in Ahmad Yar Khan Criminal Stories Jasoosi Novels Jurm o Saza Novels Novels by Ahmad Yar Khan Urdu Novels

Jurmosaza Aur Suragh Rasani Ki Kahanian

Dam Main Sayyad Aa Gaya Jurmosaza Aur Suragh Rasani Ki Kahanian Jurmosaza Aur Suragh Rasani Ki Kahanian “Dam Main Sayyad Aa Gaya” written by Ahmad…

Continue Reading... Jurmosaza Aur Suragh Rasani Ki Kahanian